Co można odliczyć od podatku? Skrót najważniejszych odpisów.


Poniżej przedstawiam Państwu listę wybranych kosztów, które można odliczyć od dochodu przy rozliczaniu dochodów. To jest tylko krótkie zestawienie, aby mieli Państwo przegląd jakie koszty można odliczyć. Szczegółowych informacji oraz poszczególne Państwa koszty powinien przeanalizować Państwa Księgowy, ponieważ on może odnieść się konkretnie do Państwa sytuacji rodzinnej jak i finansowej.

 

Koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten) – koszty związane z pracą

 

– droga do pracy

– składki członkowskie do związków zawodowych

– rzeczy potrzebne do pracy (np. art. biurowe, komputer, ubrania, książki)

– pokój do pracy

– koszty dalszego kształcenia

– koszty podróży związane z pracą

– podwójne gospodarstwo

– koszty związane ze składaniem podań o pracę

– koszty telefonu

– koszty przeprowadzki

– koszty księgowe

– niespodziewane koszty samochodu

– koszty związane z wysyłką (np. znaczek pocztowy aby wysłać zwolnienie lekarskie)

– koszty reprezentacyjne

– koszty prowadzenia konta bankowego

– koszty pozostałe związane z pracą (np. wyrobienie paszportu potrzebnego do podróży służbowej)

 

Koszty ogólne

 

– koszty usług utrzymania mieszkania

– ubezpieczenia

– darowizny i składki członkowskie, ale nie związane z czasem wolnym

– podatek kościelny

– zaliczki dodatkowe na poczet podatku

– koszty wykształcenia

– pomoc i usługi w gospodarstwie domowym

– koszty opieki oraz koszty domu opieki

– alimenty dla małżonka oraz dla potrzebujących osób

– koszty choroby i inne obciążenia (np. okulary, koszty lekarstw,, koszty pobytu w szpitalu, koszty pogrzebu, koszty sprawy sądowej związanej z chorobą itd.)