Hausrat + Glasversicherung

Ubezpieczenie mieszkania + szkła

 

Mieszkanie + Domek ogrodowy + Piwnica + Balkon jest ubezpieczony w razie: (do 100% sumy ubezpieczeniowej) :

 • pożaru, uderzenia błyskawic, eksplozji
 • zalania wodą
 • włamaniem i kradzieży
 • sztormu i uderzenia gradu

Poza tym ubezpieczone:

 • rabunek (do 100% sumy ubezpieczeniowej)
 • kradzież prosta portfela, torebki, torby (do 300€)
 • kradzież pozostawionych rzeczy w samochodzie (do 5% sumy ubezpieczeniowej )
 • wózek dziecięcy (do 2% sumy ubezpieczeniowej)
 • kradzież ubrań, mebli ogrodowych, narzedzi ogrodowych (do 10% sumy ubezpieczeniowej)
 • kradzież w miejscu pracy (do 250€)
 • pokój lub apartament wakacyjny (do 30% sumy ubezpieczeniowej)
 • antena zabudowana przez ubezpieczoną osobę
 • opony letnie/zimowe w razie kradzieży (do 1000€)

 

Ubezpieczenie szkla obejmuje wszelkie szklo w mieszkaniu,takie jak: (przy spowodowanej szkodzie przez czlonka rodziny lub siebie samego):

 • płyta grzewcza
 • stół ze szkła
 • okna
 • dodatki ze szkła, które są wstawione do mebli