Mutterschaftsgeld – zasiłek macierzyński


Mutterschaftsgeld – zasiłek macierzyński

 

Zasiłek macierzyński dla przyszłych Mam nie przysługuje niestety każdej Mamie. Poniżej w skrócie przybliżę, która Mama na prawo do tego zasiłku.

 

Mama będąca w stosunku pracy na cały etat lub część etatu – tu sprawa jest dosyć prosta.

  • przy ustawowym ubezpieczeniu (gesetzliche Krankenkasse) – ubezpieczalnia wypłaca 13 Euro za każdy dzień, resztę (do wysokości pełnej pensji) wypłaca pracodawca
  • przy prywatnym ubezpieczeniu (private Krankenkasse) – wniosek o Mutterschaftsgeld składa się do Bundesversicherungsamt i otrzymuje się jednorazowo 210 Euro

 

Mama pracująca na Minijob – ogólne zasady obowiązują jak przy pracy na część etatu lub cały etat (patrz wyzej), ale tylko w przypadku jeśli średnia dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy przed okresem ochronnym przekracza 390 Euro miesięcznie. Jeśli Mama zarobi mniej jak 390 Euro, to otrzyma jednorazowo 210 Euro z Bundesversicherungsamt.

 

W przypadku kiedy umowa o pracę kończy się w okresie ochronnym Mutterschutz, to od dnia zakończenia stosunku pracy, zasiłek będzie wypłacany w wysokości zasiłku chorobowego Krankengeld.

 

Kiedy umowa o pracę kończy się przed okresem ochronnym i w nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych ALG 1 to powinna Mama 3 miesiące przed końcem umowy zameldować się w Urzędzie Pracy jako szukająca pracy i wówczas Mutterschaftsgeld będzie wypłacony w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.