Obowiązek rozliczenia podatkowego w Polsce i w Niemczech


Obowiązek rozliczenia w Polsce

Od stycznia tego roku wszedł obowiązek rozliczeń podatkowych dla osób pracujących za granicą.

Obowiązek ten dotyczy podatników, którzy mają swoje rodziny w Polsce (żona, dzieci) i nie ma znaczenia. że dana osoba nie miała dochodów w Polsce.

Czas na złożenie zeznania podatkowego  mamy do końca kwietnia 2019.

Niezłożenie rozliczenia podatkowego w terminie skutkować będzie karą pieniężną  w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. rozpiętość kary wynosiła zatem od 210 zł do 42 000 złotych.

Edit: w związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami co do obowiązku rozliczania. Fakt, Niemcy nie biorą jak na razie udziału w Konwencji MLI. Jednak obowiązek rozliczania leży na rezydencie podatkowym. Rezydent podatkowy to osoba co ma centrum życiowe w danym kraju. Jeżeli żona, dziecko jest w Polsce, to jak najbardziej obowiązek rozliczenia się jest w Polsce. Informacje mają za zadanie uchronic Panstwa przed ewentualnymi karami.

 

Obowiązek rozliczenia w Niemczech

Termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2018 dla osób mających obowiązek rozliczania sie mamy do końca lipca 2019 (jeśli rozliczamy sie sami) lub do końca lutego 2020 (jeśli rozlicza nas biuro rachunkowe).  Urząd skarbowy może również wezwać podatnika do rozliczenia, wówczas obowiązuje termin podany na wezwaniu.

Od tego roku również w Niemczech pracownik urzędu skarbowego ma obowiązek nałożyć karę jeśli nie oddamy w terminie rozliczenia.

Kara wynosi 0.25 % naliczonego podatku, w zależności od sytuacji min. 10 Euro za każdy miesiąc, ale nie więcej jak 25.000 Euro

 

 

 

Foto: pixabay.com