800+ a Kindergeld


Wiele rodzin zastanawia się teraz czy podwyżka polskiego świadczenia rodzinnego z 500 na 800 złoty będzie miała wpływ na niemieckie świadczenie Kindergeld, które w roku 2024 nie ulega zmianie i wynosi w dalszym ciągu 250 €.

Aby otrzymać Kindergeld jeden z rodziców musi być czynny zawodowo w Niemczech.

Świadczenie polskie 800+ przysługuje każdemu dziecku do 18 roku życia mieszkające w Polsce, bez względu na dochód rodziny.

Dla rodzin, gdzie rodzic mieszkający w Polsce wraz z dzieckiem jest czynny zawodowo, pierwszeństwo wypłaty świadczenia jest Polska, czyli rodzina otrzyma 800 złoty oraz dodatek dyferencyjny między Kindergeld a 800 +, czyli różnica miedzy tymi dwoma świadczeniami. Zmiana świadczenia z 500 złoty na 800 jest urzędnikom wiadoma, natomiast na każdej osobie pobierającej Kidergeld ciąży obowiązek informowania Familienkasse o wszelkich zmianach. W tym przypadku polecam złożyć druk KG 45 i poinformować urząd o większej kwocie świadczenia.

W sytuacji, kiedy tylko rodzic pracujący w Niemczech jest aktywny zawodowo, to pierwszeństwo wypłaty świadczenia mają Niemcy. W tym przypadku rodzina będzie miała Kindergeld 250 € na dziecko oraz 800 złoty na dziecko. W tym przypadku o zmianie wysokości świadczenia nie trzeba informować, ponieważ istotne znaczenie ma fakt czy rodzic mieszkający z dzieckiem w Polsce jest czynna zawodowo czy też nie.

Obraz autorstwa Freepik