Wypłata zasiłku rodzinnego (Kindergeld) w listopadzie 2017


W związku z tym, iż ciężko jest sprecyzować w jakim dniu bedą pieniążki na Państwa koncie (w zależności od Banku może to być w tym samym dniu lub do 3 dni roboczych) podaje poniżej daty księgowania w Familienkasse.

0 – 03.11.2017 Piatek

1 – 06.11.2017 Poniedziałek

2 – 07.11.2017 Wtorek

3 – 09.11.2017 Czwartek

4 – 10.11.2017 Piatek

5 – 13.11.2017 Poniedziałek

6 – 14.11.2017 Wtorek

7 – 16.11.2017 Czwartek

8 – 17.11.2017 Piatek

9 – 20.11.2017 Poniedziałek