Wypłata zasiłku rodzinnego (Kindergeld) w grudniu 2017


W związku z tym, iż ciężko jest sprecyzować w jakim dniu bedą pieniążki na Państwa koncie (w zależności od Banku może to być w tym samym dniu lub do 3 dni roboczych) podaje poniżej daty księgowania w Familienkasse.

0 – 04.12.2017 Poniedziałek

1 – 05.12.2017 Wtorek

2 – 06.12.2017 Sroda

3 – 07.12.2017 Czwartek

4 – 08.12.2017 Piatek

5 – 11.12.2017 Poniedziałek

6 – 12.12.2017 Wtorek

7 – 13.12.2017 Sroda

8 – 14.12.2017 Czwartek

9 – 15.12.2017 Piatek