Wypłata zasiłku rodzinnego (Kindergeld) w październiku 2017


W związku, iż ciężko sprecyzować w jakim dniu bedą pieniążki na Państwa koncie (w zależności od Banku może to być w tym samym dniu lub do 3 dni roboczych) podaje poniżej daty księgowania w Familienkasse.

0 – 05.10.2017 Czwartek

1 – 05.10.2017 Czwartek

2 – 06.10.2017 Piatek

3 – 10.10.2017 Wtorek

4 – 11.10.2017 Środa

5 – 12.10.2017 Czwartek

6 – 16.10.2017 Poniedziałek

7 – 17.10.2017 Wtorek

8 – 18.10.2017 Środa

9 – 20.10.2017 Piatek