Podwyżki m.in. zasiłku rodzinnego (Kindergeld)


Dzisiaj słów kilka o zasiłkach i o wprowadzonych bądź planowanych ich podwyżkach, co jak sądzę zainteresuje wiele osób mieszkających na terenie Niemiec.

25 marca 2015 rząd  niemiecki zdecydował  zwiększyć  już od 01.01.2015 kwotę wolną od podatku (Grundfreibetrag), kwotę wolna na dzieci (Kinderfreibetrag), zasiłek rodzinny (Kindergeld) oraz od 01.01.2016 dodatek do zasiłku rodzinnego (Kinderzuschlag),  które to podwyżki wprowadzane są sukcesywnie i rozplanowane są do 2018 roku.

 

 

KINDERGELD

Podwyżka Kindergeld wynosi w sumie 10 euro.

Do końca 2014 roku Kindergeld wynosił 184.00 euro na 1 i 2 dziecko,

od 01.01.2015 podwyżka o 4 euro (188 euro na 1 i 2 dziecko),

w 2016 roku kolejne 2 euro więcej (190 euro na 1 i 2 dziecko),

w 2017 roku kolejne 2 euro (192 euro na 1 i 2 dziecko).

 

Od 2018 roku zwiększy się o kolejne, ostatnie 2 euro.

1 i 2 dziecko 194 euro

3 dziecko 200 euro

4 i kolejne dziecko 225 euro

 

KINDERFREIBETRAG

Kinderfreibetrag w sumie podwyższony będzie o 420 euro

Do końca roku 2014 wynosił 7.008 euro i potem stopniowo wyrastał

w roku 2015 wynosił 7.152 euro

w roku 2016  – 7.248 euro

w 2017 – 7.356 euro

i ostatnia podwyżka o 72 euro obowiązywać będzie od 01.01.2018 i Kinderfreibetrag wynosić będzie 7.428 euro.

 

GRUNDFREIBETRAG

do końca 2014 roku wynosił on 8.354 euro,

od stycznia 2015 wzrósł o 118 euro i wynosił 8.472 euro,

od stycznia 2016 wzrósł o kolejne 180 euro i wynosił 8.652 euro,

od 2017 roku kolejna podwyżka o 168 euro i wynosił 8.820 euro

i od 01.01.2018 wzrośnie o 180 euro i wynosić będzie 9.000 euro

 

KINDERZUSCHLAG

Od stycznia 2017 dodatek do zasiłku rodzinnego wzrósł o 10 euro w stosunku do roku 2016 i wynosi obecnie maksymalnie 170 euro.

Na rok 2018 nie zaplanowano podwyżki, od stycznia 2018 wysokość dodatku pozostaje bez zmian maksymalnie 170 euro.

 

Warto nadmienić także, iż planowane jest przez rząd niemiecki zmniejszenie wysokości Kindergeld o połowę dla dzieci mieszkających poza granicami Niemiec. Dotyczy to obywateli  Polski, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii.

Niemiecki Minister Finansów Wolfgang Schäuble (CDU) przewiduje, że dzięki temu posunięciu Państwo zaoszczędzi ok. 159 Milionów euro.

Jak podają statystyki ministerstwa, obecnie ok. 184.600  dzieci mieszkających w swoich ojczystych krajach, na które pobierany jest niemiecki zasiłek rodzinny.

Największą liczbę stanowią dzieci z Polski ok. 87.000, następnie z Rumunii ok 15.300, potem z Chorwacji ok. 11.850 i na końcu dzieci z Bułgarii ok. 5600.