Wypłata zasiłku rodzinnego we wrześniu 2017


W związku, iż ciężko sprecyzować w jakim dniu bedą pieniążki na Państwa koncie (w zależności od Banku może to być w tym samym dniu lub do 3 dni roboczych) podaje poniżej daty księgowania w Familienkasse.

0 – 04.09.2017 Poniedziałek

1 – 05.09.2017 Wtorek

2 – 06.09.2017 Środa

3 – 07.09.2017 Czwartek

4 – 11.09.2017 Poniedziałek

5 – 12.09.2017 Wtorek

6 – 13.09.2017 Środa

7 – 14.09.2017 Czwartek

8 – 19.09.2017 Dienstag

9 – 20.09.2017 Mittwoch